maandag, 24 juni 2019

Privacyreglement

Recent heeft het bestuur het privacyreglement vastgesteld. In dit privacyreglement staat beschreven hoe onze vereniging omgaat met uw persoonsgegevens. Door de Unie van Watertoeristen worden persoonsgegevens verwerkt.

Wij vinden een een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt aan ons als verwerkingsverantwoordelijke. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Het privacyreglement is vastgesteld door het bestuur en te vinden in het unie-archief.

Evenementen