zondag, 23 februari 2020

Kwakelakker, de historie

Een stukje geschiedenis:
Voor de 15e eeuw lagen er op de plaats van de latere Haarlemmermeer een aantal kleinere meren. Door afgraving van veen en het afkalven van de oevers ontstond 1 groot meer het Haarlemmermeer.

Men was begonnen met turf afgraven aan de oostelijke kant en daardoor ontstond ook hier een merencomplex. De noordoost punt van dit gebied noemde ze het oost-eynd en het zuidwestelijke deel west-eynd. Men zat met deze waardeloze watervlakten in hun maag en Het Haarlemmermeer vrat steeds meer land weg en dat het zich zou gaan verenigen. Dat zou een niet te overziene ramp zijn. In juni 1848 werd de eerste van de 3 reusachtige stoomgemalen in werking gezet en de Haarlemmermeer werd leeg gepompt. Het oost-eynd werd ingepolderd en het west-eynd bleef bestaan als boezem voor Rijnland.
Tot zover het ontstaan van de Westeinderplas.

De Unie van Watertoeristen huurde een eiland aan een van de vele poeltjes bij de Westeinderplas en noemde dat de Kluite. In 1957 werd de Unie eigenaar van een perceel veengrond en in 1959 werd dat uitgebreid tot dat wat wij nu kennen als de Kwakelakker. En de huur van de Kluite werd in 1959 opgezegd.
De Kwakelakker is nu in 2018 nog steeds in bezit van de Unie en wordt door vele leden graag bezocht.

Evenementen