zondag, 23 februari 2020

Natuur op de Oude Kooi

In het komende winterseizoen zal Johan Plug, één van onze leden, in een aantal artikelen op onze website het één en ander vertellen over de natuurrijkdom van de Oude Kooi en het onderhoud van het groen dat een dergelijk eiland vergt.

Ik zal mij eerst even voorstellen.

Ik ben Johan Plug en bezoek met mijn gezin en ons zeiljacht “Marlijn” veelvuldig de Oude Kooi. Zelf wonen wij in Voorhout en met een beetje wind zijn we binnen een half uur op “het eiland”, zoals wij het noemen.

In mijn dagelijks werk ben ik altijd bezig met beheer, onderhoud en ontwikkeling van groengebieden in/voor Gemeente Den Haag met als specialisatie Bomen.

Ik heb een o.a. een HBO-opleiding Bos en Natuurbeheer gevolgd en heb een brede kennis en interesse op het gebied van planten en dieren in Nederland, dus dat komt goed van pas.

Sinds wij lid zijn van de Unie ben ik betrokken bij het onderhoud van het groen op de Oude Kooi. Niet het dagelijks onderhoud (wat er altijd super bij ligt!), maar met het beheer op lange termijn en grootschalige ingrepen in de bosvakken die moeten plaatsvinden om ook voor de lange termijn het eiland te kunnen behouden.

Daarnaast heb ik ook een aantal ideeën om de kinderen die het eiland bezoeken meer te weten te laten komen over de natuur op het eiland door o.a. kleine onderzoekjes uit te voeren en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de natuurwaarden op het eiland. Maar hierover en over de rijkdom aan planten en dieren zal ik in de loop van de winter meer vertellen. Nu eerst een inleiding op het bosbeheer.

Bosbeheer ?, zult u misschien denken. Jazeker, op het eiland komen zelfs meerdere bostypen voor. Aan de zijde van het rieteiland wordt het bos met name gekenmerkt door wilg, els en berk (hoge waterstand).

Rondom de nieuwe haven en de unit hebben we te maken met een bos dat gekenmerkt wordt door es en els (gebied is iets hoger gelegen en dus droger). Het verschil is o.a. ontstaan door het gebruik van het eiland in het verre verleden (eendenkooi en/of houtproductie). Essenhout is namelijk geschikt voor gereedschapsstelen en brandhout.

Vroeger werden de essen circa iedere 10 jaar gekapt en liepen de stoven (andere naam voor stobbe) weer uit. Ze kapten niet in één keer het hele bos, ze deden dit in percelen en rekening houdend met zonlicht en overheersende windrichting.

Al je alles in één keer wegkapt, dan bestaat de kans dat door hoge golfslag in combinatie met veel wind (waar bomen kwetsbaar voor zijn als ze dit niet gewend zijn) veel schade aan het eiland ontstaat en delen van het eiland verdwijnen (erosie). Het is dan ook belangrijk zorgvuldig om te gaan met het groen op het eiland.

Ik beperk me nu even tot het bosonderhoud dat we met een enthousiaste groep vrijwilligers in 2016 hebben gedaan aan het bosgebied op het rieteiland.

De bosrand op het rieteiland was in vervallen staat. Veel bomen en struiken waren ingestort door stormschade/ouderdom of ziektes. Daarnaast groeide de struiken zover over de grasstrook dat deze steeds smaller werd (moeilijk maaien) en onder de bomen en struiken groeide amper iets (te weinig licht).

Een ingreep die je dan moet doen is het kappen van bijna alle bomen en struiken tot op het maaiveld. De stobben gaan dan snel weer uitlopen, er komen jonge scheuten en het bos komt weer tot ontwikkeling. De stroken die we dit voorjaar hebben gekapt hadden in september al scheuten van ca. 1,50 meter!!! Naar verwachting zal de bosstrook binnen 5-10 jaar weer volledig dichtgegroeid zijn.

De gekapte takken en bomen zijn verder in het bos gesleept en op hopen gelegd. Hierdoor is een nieuwe leefomgeving voor vogels ontstaan, die in alle rust kunnen broeden tussen deze tak/stamhopen.

Daarnaast is er een enorme ontwikkeling van bloeiende plantensoorten als Koninginnekruid, Dotterbloem, Kattestaart, Gele Lis en Boterbloemen tot ontwikkeling gekomen. Veel insectensoorten profiteren hier optimaal van (waarover later meer).

Het was erg leuk om tijdens de najaarswerkdag de resultaten te kunnen laten zien van de werkzaamheden van afgelopen voorjaar. Een goede motivatie wat heeft geleid tot afronding van deze werkzaamheden op het rieteiland, zodat we daar de komende jaren bijna niets meer hoeven te doen!

Voorjaar 2017 staan weer een aantal andere bosvakken op het programma en gaan we flink wat jonge bloeiende struiken en bomen aanplanten op plekken waar dit nodig is, omdat de natuur soms ook een beetje geholpen moet worden.

In de volgende editie ga ik verder in op het bosbeheer en met name op een aantasting die de meeste essen op het eiland heeft aangetast, namelijk “essentaksterfte”.

Tot de volgende editie!

 

Johan Plug