zondag, 23 februari 2020
Kies hieronder één van de categorieën contactpersonen door te klikken op de naam van de categorie, bijvoorbeeld "Bestuur".

De leiding van de Unie van Watertoeristen ligt bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit de drie leden van het Dagelijks Bestuur ( Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) en daarnaast uit de Commissarissen Beheer (van onze terreinen), Commissaris voor de evenementen, Commissaris voor public relations en een Commissaris voor de Uniegeus, het orgaan van de Unie. Dit is vastgelegd in de Statuten en Reglementen.

 

De webmaster is verantwoordelijk voor het technische beheer van de website van de Unie van Watertoeristen. 

 

De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor het het beheren van de gegevens van de leden en verwerkt aan- en afmeldingen en mutaties van leden van de Unie van Watertoeristen.